doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: jan.pokorny@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 934

Místnost: K 308

Konzultační hodiny:

Středa: 10:00-11:30