doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: pospisilova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 355 054

Místnost: B311

Konzultační hodiny:

Každé pondělí od 13,00 - 15,00 hod.