Ing. Roman Potůček
vedoucí referátu pro rozvoj a vnější vztahy a vedoucí referátu pro VVČ

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Děkanát

Email: potucek@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 958

Místnost: B711