doc. PhDr. et Ing. Jaroslav Průcha, CSc. Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2

Email: jaroslav.prucha@fbmi.cvut.cz