Mgr. Olena Punshchykova
Asistent

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: olena.punshchykova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 22435 9710

Místnost: B-205

Konzultační hodiny:

Pondělí 14:00 - 16:00