Ing. Denisa Charlotte Ralbovská
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: denisa-charlotte.ralbovska@fbmi.cvut.cz