Ing. Jan Remsa
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: jan.remsa@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 798 (Kladno), 224 968 580 (Albertov)

Místnost: B 314 (vzácně - po domluvě), Albertov (1. patro)

Konzultační hodiny:

K zastižení Albertov (po domluvě).