doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: rogalewicz@fbmi.cvut.cz

Telefon: +420 224 358 492

Místnost: B 511

Konzultační hodiny:

Pondělí 14-16 hod.

Jiné termíny jsou možné po dohodě prostřednictvím emailu.

Vladimír Rogalewicz - životopis a seznam publikací