doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: rogalewicz@fbmi.cvut.cz

Telefon: +420 602 327 974

Místnost: B 511

Konzultační hodiny:

Po dobu rekonstrukce KOKOSu pouze po předchozí dohodě emailem.

Prosím kontaktujte mě na rogalewicz@fbmi.cvut.cz

Viz czechhta.cz/2013/doc-vladimir-rogalewicz-csc/