Ing. Hana Schaabová
Asistent

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: hana.schaabova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224357996

Místnost: KL:B-112

Konzultační hodiny:

Konzultační hodiny: V zimním semestru v pondělí 16-17h a středa 15-16h (po předchozí e-mailové dohodě).

Consults: In the winter semester - Mondays 4-5 p.m. and Wednesdays 3-4 p.m. (after e-mail announcement).