Ing. Jakub Schlenker, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2

Email: jakub.schlenker@fbmi.cvut.cz

Konzultační hodiny:

Úterý 10 - 12h Kladno, místnost č. 412