Ing. Václava Piorecká
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: vaclava.sedlmajerova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 357 996, 604786056

Místnost: B 112