Mgr. Ksenia Sedova
odborný asistent

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: ksenia.sedova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 357 994

Místnost: B-204