Ing. Libor Seidl
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2

Email: libor.seidl@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 425