MUDr. Ing. Robin Šín, MBA
asistent

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: robin.sin@zzspk.cz

Telefon: +420777460542

Místnost: K228

Konzultační hodiny: pondělí 15:00 - 15:45 hodin