Mgr. Martina Dingová Šliková
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: martina.slikova@fbmi.cvut.cz

Telefon: tel.: 224 357 947

Místnost: K 327

Konzultační hodiny: Pondělí 10.00 -12.00