Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.
proděkan pro vědeckou činnost a postgraduální studenty, zástupce vedoucího katedry informačních a komunikačních technologií v lékařství

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2

Email: smrcka@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 968 576

Místnost: Albertov

Konzultační hodiny:

Úřední hodiny proděkana pro vědeckou činnost a postgraduální studenty:
pondělí 13:00-14:00 na Kladně v K409,
čtvrtek 10:00-11:00 na Kladně v K409.
 
Jindy možno kdykoliv po dohodě podle potřeby na Albertově, Studničkova 7.

Osobní údaje: Pavel Smrčka, narozen 5. 7. 1973, ženatý, 2 děti. Školní zkušenosti: 2002 Ph.D., disertační práce na téma „Fraktální a multifraktální analýza variability srdečního rytmu v extrémních stavech lidského organismu“, 1999 držitel certifikátu „Medical Informatics Course“, pořádaného pražským centrem Euromise, 1997–2000 interní forma doktorandského studia na Katedře kybernetiky ČVUT FEL, specializace Umělá inteligence a biokybernetika, 1997 Ing., diplomová práce na téma „Stolní poloautomatický elektrokardiograf“, 1991–1997 ČVUT FEL, Katedra řídicí techniky, obor Biokybernetika. Profesní zkušenosti: 2003 – dosud vědecko-pedagogický pracovník, ÚBMI (nyní FBMI) ČVUT v Praze; 2001–2003 technický pracovník, FD ČVUT; 1999–2001 výzkumný pracovník, CBMI ČVUT; 1997 provozní inženýr EGÚ Běchovice.