Ing. Vladimír Socha
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2

Email: vladimir.socha@fbmi.cvut.cz