Ing. Josef Souček
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: josef.soucek@fbmi.cvut.cz

Místnost: B-206