Ing. Michaela Steklá
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: michaela.stekla@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224359931

Místnost: B-512

Konzultační hodiny:

St: 10-12 Čt: 10-14