Ing. Jana Štěpanovská
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: jana.stepanovska@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 936

Místnost: B 207

Konzultační hodiny: út 14 - 16