MUDr. Lubomír Štěpánek
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské informatiky

Email: lubomir.stepanek@fbmi.cvut.cz

Místnost: B-502