Ing. Lenka Strnadová
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: lenka.strnadova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224359935

Místnost: B-405