Ing. Jan Štrobl
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: jan.strobl@fbmi.cvut.cz

Místnost: B-406

Konzultační hodiny:

Středa 14.00-15.50