Mgr. Svitlana Strunina
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: svitlana.strunina@fbmi.cvut.cz

Telefon: +420 224 359 714

Místnost: B-115

Konzultační hodiny: Pondělí 13:00 - 15:00