doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.
vedoucí katedry biomedicínské informatiky

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské informatiky

Email: szabo@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 487

Místnost: B504

Konzultační hodiny:

Čtvrtek 10:00-11:50