Ing. Jan Tesař
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské informatiky

Email: jan.tesar@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 355 048

Místnost: B 501a