Ing. Jan Tesařík
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: jan.tesarik@fbmi.cvut.cz

Místnost: B - 406

Konzultační hodiny: Črvrtek 10.00 - 12.00