Mgr. Jana Turňová
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: jana.turnova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 490

Místnost: B 310a