Mgr. Jana Urzová
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: jana.urzova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 709

Místnost: B 310

Konzultační hodiny:

Úterý 10.00-12.00 po dohodě