Ing. Veronika Vašková
Doktorand

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: veronika.vaskova@fbmi.cvut.cz

Místnost: B-402

Konzultační hodiny:

Dle dohody: Pondělí 14-16h Čtvrtek 12-14h