Václav Vávra
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Děkanát

Email: vaclav.vavra@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 357 991

Místnost: Bs112