Mgr. Slávka Vítečková
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské informatiky

Email: slavka.viteckova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 22435 8401

Místnost: B505

Konzultační hodiny:

Streda 14.45-15.45