Doc. Ing. Jana Vránová, CSc.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: jana.vranova@fbmi.cvut.cz

Místnost: K 308

Konzultační hodiny: středa 9:00 - 12:00 3. lékařská fakulta, Ruská 87, Praha 10 místnost 303