doc. Ing. David Vrba, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: david.vrba@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 355 039

Místnost: B 407

Konzultační hodiny:

Úterý 14:00 - 15:30