Doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc.
docent

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: jan.vrba@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 355 039

Místnost: B 407

Konzultační hodiny:

Pondělí od 10 do 12 hod.