prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: vrbova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 403

Místnost: B301, Laboratoř XUV - suterén 103 Cs

Konzultační hodiny:

Každý čtvrtek 10-12 hod.