Mgr. Veronika Vymětalová , Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: vymetalova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 496

Místnost: B312

Konzultační hodiny:

Ve čvrtek od 14,00 hod do 16,00 hod.