Ing. Adam Wolf
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2

Email: adam.wolf@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 425

Místnost: Albertov