Ing. Jiří Brada
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2

Email: brada@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 968 574

Místnost: Albertov

narozen: 1976; 1998–2004 ČVUT FEL, Katedra kybernetiky, obor Biomedicínského inženýrství; od 2005 zaměstanec Fakulty biomedicínckého inženýrství v Praze jako technik (MRI laboratoř); od 2006 akademický pracovník Fakulty biomedicínského inženýrství na Společném pracovišti ČVUT a UK v Praze