Mgr. Markéta Žáková
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: marketa.zakova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224357959

Místnost: B 213

Konzultační hodiny:

pondělí , úterý 9,30-10,00 h... jinak po předchozí domluvě e-mailem