Ing. Kateřina Žambochová
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: katerina.zambochova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 967

Místnost: B-306