3. ročník workshopu Pokroky v biomedicínském inženýrství

V úterý 23. listopadu se na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně konal již 3.ročník workshopu "Pokroky v biomedicínském inženýrství" tentokrát pod názvem "Biomedicínské inženýrství na ČVUT". V rámci tohoto workshopu se dopoledne od 10 do 14 hodin uskutečnila v malém sále konference, na které vystoupili zástupci Fakulty elektrotechnické, Fakulty strojní a Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Souběžně byly další příspěvky studentů těchto tří fakult vystaveny formou posterů.

Program workshopu včetně prezentací.

Fotogalerie z workshopu.

Workshop měl tři části, hlavní seminář s 16 pozvanými přednáškami, posterovou sekci studentů všech tří fakult ČVUT a diskuzi u kulatého stolu, které se zúčastnili zástupci Fakulty strojní, Fakulty elektrotechnické, Fakulty stavební a zástupci vedení FBMI.