Úspěch na konferenci Diamond 2010

Doktorandka Fakulty biomedicínského inženýrství Vlaďka Petráková (Řezáčová) získala na konferenci "European Diamond 2010" v Budapešti
cenu Young Investigator Award za nejlepší prezentaci výzkumníka do 28 let. Konference byla největším evropským setkáním vědců (437 účastníků
ze 48 zemí) zabývajících se tematikou diamantu, diamantu podobného uhlíku a dalších uhlíkových materiálů.
 
Vlaďka Petráková prezentovala příspěvek s názvem "Effect of Surface Termination on Photoluminescence of Nanodiamond", ve kterém shrnula
aktuální výsledky doktorského studia. Pod vedením profesora Miloše Nesládka se zabývá studiem vlastností bodových luminiscenčních defektů
v nanodiamantu a jejich možnými aplikacemi pro biomedicínu. Úspěch na konferenci je dobrým příkladem uplatnění studentů FBMI ve
výzkumné sféře a poukazuje na konkurenceschopnost fakulty na mezinárodním poli.