Biotelemetrické systémy

Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1.LF, Studničkova 7/2028 Praha 2 Ing. Pavel Smrčka, Ph.D., smrcka@fbmi.cvut.cz, tel: 224 968 576, 224 358 425

Název týmu/projektu

PalYce
Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1.LF, Studničkova 7/2028 Praha 2

Kdo jsme?

Ondřej Čakrt, Miloš Bělehrad, Jiří Brada, Tomáš Funda, Karel Hána, Markéta Janatová, Jaroslav Jeřábek, Jan Kašpar, Roman Melecký, Jan Mužík, Tomáš Nedělka, Lukáš Nestával, Jiří Potůček, Pavel Smrčka, Marie Tichá, Adam Wolf

Jakým výzkumem se zabýváme

Snímáním, přenosem, on-line zpracováním, zobrazováním, archivací a off-line zpracováním biologických signálů v reálném čase.

K čemu to je

Nejbližším cílem je sestavení speciálního modulárního systému pro snímání, digitalizaci, přenos, on-line zpracování a archivaci technických a fyziologických veličin (EEG, EKG, EMG, kožní odpor, teplota a dechová křivka), schopného pracovat v prostředí extrémního rušení během experimentů, dále návrh a realizace komplexního experimentálního softwarového systému pro interaktivní vizualizaci a pokročilé zpracování vícerozměrných biomedicínských dat získaných při měření a provedení ověřovacích experimentů na zkonstruovaném modulárním měřicím systému, s cílem plně integrovat vyvinutou metodiku do experimentů na biologických objektech.

Na čem konkrétně pracujeme

Vytvoření mobilního pracoviště pro výzkum kardiovaskulárního systému i biologické zpětné vazby v klinické praxi. Hledání optimálních možností telemetrického přenosu fysiologických signálů do měřicího modulu. Výzkum a vývoj klíčových algoritmů pro analýzu jednotlivých modalit.

Kdo financuje náš výzkum

 • Výzkumný záměr MSM6840770012 Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II
 • Prostředky ze specifického výzkumu - spolupráce se studenty
 • Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1.LF UK v Praze

S kým spolupracujeme

 • Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN - doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.
 • Neurologická klinika pro dospělé 2.LF a FN Motol - doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
 • Clever Technologies, s.r.o., spin-off firma FBMI ČVUT a 1.LF UK v Praze

Vybrané publikace

 • Smrčka, P. - Hána, K. - Kašpar, J. - Kneppo, P. - Tyšler, M.: Systém pro měření biologických a technických veličin v prostředí silného a proměnlivého elektromagnetického pole. Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 17088. 2007-01-08.
 • Hána, K. - Smrčka, P. - Kašpar, J. - Fiala, R.: Experimentální biotelemetrický systém se základními moduly (EKG, teplota, kožní odpor) pro podporu výzkumu v oblasti měření a rekonstrukce fyziologických dat. [Prototyp, poloprovoz, ověřená technologie]. Vlastník: FBMI ČVUT v Praze, 2007.
 • Smrčka, P. – Hána, K. – Kašpar, J. – Fiala, R. – Brada, J.: Software na výpočet parametrů variability srdečního rytmu (platforma WinXP/Linux). [ASW - Autorizovaný software]. Vlastník: FBMI ČVUT v Praze, 2007
 • Smrčka, P. - Hána, K. - Kašpar, J. - Brada, J. - Fiala, R.: Systém pro vyhodnocování a vizualizaci parametrů při zátěžovém měření. [Autorizovaný software]. Vlastník: FBMI ČVUT v Praze, 2008.
 • Mužík, J. - Hána, K.: System for Interactive EEG Analysis. In: OHBM 13th Annual Meeting [CD-ROM]. Minneapolis: The Organization for Human Brain Mapping, 2007, s. 1-2.
 • Mužík, J. - Hána, K.: Real-Time BSPM Processing System. In: IFMBE Proceedings [CD-ROM]. Berlin: Springer, 2008, p. 1-4. ISBN 978-3-540-89207-6.
 • Smrčka, P. - Hána, K. - Kašpar, J. - Fiala, R.: Mobilní systém pro snímání koncentrovaných biologických dat v zátěži. [Funkční vzorek]. Vlastník: FBMI ČVUT v Praze, 2008