Interakce XUV záření s biologickými objekty

Katedra přírodovědných oborů, nám. Sítná 3105, Kladno, 272 01

Prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc., vrbova@fbmi.cvut.cz, tel: 312 608 209, 224 358 403

Co je XUV záření?

XUV záření je elektromagnetické záření s vlnovými délkami 1 - 100 nm. Je velmi silně absorbováno atmosférou i většinou běžných látek v našem okolí. S přirozenými zdroji tohoto záření se proto v běžném životě nesetkáváme. Významné potenciální uplatnění XUV záření se očekává především v nových technologiích a v biologii. V technologiích se jedná především o litografické postupy při výrobě elektronických prvků velké integrace, v biologii jde především o zobrazování malých objektů, zejm. buněk a o fotofyzikální jevy. Nejznámějšími zdroji XUV záření jsou synchrotrony. Alternativními zdroji, jejichž výzkumu se nyní věnuje významná pozornost, je laserové plasma a silnoproudý elektrický výboj.

Kdo jsme?

Nově vytvořená skupina akademických pracovníků, asistentů,doktorandů, a studentů na katedře přírodovědných oborů Fakulty biomedicínského inženýrství FBMI. Zabýváme se uplatněním laboratorních zdrojů XUV záření v biomedicíně. Navazujeme na dosavadní aktivity Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Spolupracujeme s akademickými pracovníky a doktorandy katedry fyzikální elektroniky FJFI a s vědeckými pracovníky Fyzikálního ústavu AV ČR, Ústavu fyziky plazmatu AV ČR a jimi vedenými doktorandy a studenty. Máme pracovní kontakty se stejně zaměřenými skupinami v Rusku, USA a Japonsku.

Kde pracujeme?

Naším pracovištěm je Katedra přírodovědných oborů FBMI, která sídlí v budově Kokos v Kladně na náměstí Sítná. V rámci rekonstrukce objektu Kokos byla vybudována nová Laboratoř XUV (místnost Cs 103), je určená pro experimentální činnost naší skupiny. V jejím rámci vznikají studentská pracoviště, která představují vybrané moduly interakčních experimentů.