Hodnocení zdravotnických prostředků

Katedra biomedicínské techniky, nám. Sítná 3105, Kladno, 272 01
doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.,  rogalewicz@fbmi.cvut.cz, tel: 224 358 492

Výzkumný tým CzechHTA má vlastní webovou stránku na adresách

www.czechhta.cz

hta.fbmi.cvut.cz

kde lze najít podrobné informace o zaměření a složení týmu, řešených projektech, semináři výzkumného týmu, seznam publikací a posterových prezentací na konferencích a řadu dalších informací.

Kdo jsme?

Jsme skupina zabývající se hodnocením zdravotnických technologií (HTA), systémy poskytování a financování zdravotní péče a ekonomikou a managementem zdravotnictví. Náš tým vznikl kolem studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. Soustřeďujeme se zejména na HTA aplikované na zdravotnické prostředky v podmínkách České republiky. V této oblasti využíváme expertní znalosti pracovníků celé fakulty a synergii, kterou přináší spolupráce s týmy zaměřenými na biomedicínské inženýrství a lékařskou techniku.

Čím se zabýváme?

Výzkum zaměřený na HTA, ekonomiku a management zdravotnictví
Výuka v magisterském oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
Expertní činnost v oblasti nákupu a provozu lékařské techniky