Nekonvenční umělá plicní ventilace

Katedra biomedicínské techniky, nám. Sítná 3105, Kladno, 272 01

doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D., roubik@fbmi.cvut.cz, tel: 312 608 237, 334 358 498

NVT - Nekonvenční ventilační tým

 

Výzkumný tým má vlastní stránky projektu na adresách:

www.ventilation.cz

www.unemocneplice.cz

Kdo jsme?

Je nás dvanáct: vedoucí týmu - doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D., zaměstnanci FBMI - Ing. Martin Rožánek, Ph.D., a Ing. Roman Potůček, dále doktorandi a studenti FBMI.

Jakým výzkumem se zabýváme?

Zabýváme se výzkumem a aplikací nových ventilačních technik pro zvládnutí respirační insuficience dětských i dospělých pacientů. Zejména se jedná o vysokofrekvenční ventilaci, vývoj Demand Flow Systému a o aplikaci HeliOxu v respirační péči.

Na čem konkrétně pracujeme?

Výsledky naší práce je možné najít na adrese www.ventilation.cz v sekci články.

Kdo financuje náš výzkum?

Náš výzkum je financován zejména z následujících zdrojů:

1. Výzkumného záměru MSM 6840770012

2. Doktorského projektu GAČR

3. Prostředků FBMI ČVUT

4. Vlastních prostředků členů týmu

S kým spolupracujeme?

Při výzkumu spolupracujeme zejména s následujícími institucemi:

  • Klinika anesteziologie a resuscitace FNKV, 3. lékařská fakulta UK v Praze
  • ARO Fakultní Thomayerovy nemocnice, UK v Praze
  • VU University Medical Center v Amsterodamu (NL, EU)
  • firmy Viasys HealthCare (NL, EU) and SensorMedics (CA, USA)

Vybrané publikace najdete na adrese www.ventilation.cz v sekci články.

Poslední článek "Demand flow facilitates spontaneous breathing during high-frequency oscillatory ventilation in a pig model " uveřejněný v časopise Cricital Care Medicine je možné shlédnout zde.