Věda a výzkum - archiv aktualit

FBMI ČVUT aktualita

Investment & Business Forum 8. 10. 2014

Dovolujeme si vás informovat o mezinárodní konferenci „ Investment & Business Forum“, kterou pořádá Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a která se bude konat ve středu 8. října 2014. Informace o konferenci naleznete v příloze. pozvanka-a5-ceska.pdf pozvanka-en.pdf
FBMI ČVUT aktualita

Vyhlášení veřejné soutěže MZ ČR

Vážení, dovoluji si Vás upozornit na aktuálně vyhlášenou veřejnou soutěž v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 Návrhy projektů se vyplňují v aplikaci GRIS (GAČR) a zasílají datovou schránkou.(Fakulta zajistí odeslání návrhu projektu prostřednictvím datové schránky ČVUT v souladu se Směrnicí kvestora č.100/2012) Návrhy projektů prosím zasílejte na adresu: ...
FBMI ČVUT aktualita

"EHP fondy 2009 -2014" a "Norské fondy 2009 - 2014"

  Dovolujeme si Vás tímto informovat o v současné době vyhlášených výzvách v gesci Ministerstva financi "EHP fondy 2009 -2014" a "Norské fondy 2009 - 2014". Jedná se o následující výzvy: CZ02 - Životní prostředí  - termín 02. 06. 2014, 15:00 ...
FBMI ČVUT aktualita

MOBILITY Rakousko

  Dovolujeme si Vás upozornit na termín vyhlášené výzvy v aktivitě MŠMT MOBILITY, Rakousko, 17.3. - 30.5. 2014.   Odkaz je uveden http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-5   ...
FBMI ČVUT aktualita

Konference YBERC 2014

Dear Colleague, I would like to inform you, that information for authors and paper template are available at the website of YBERC 2014: http://www.yberc.sk/2014/ ...
FBMI ČVUT aktualita

Kosmický výzkum - vyhlašená výzva

Evropská kosmická agentura vyhlásila výzvu ILSRA k podávání projektových návrhů na výzkum lidské fyziologie a biologické experimenty realizované v letech 2016 až 2020 na palubě Mezinárodní kosmické stanice. Tato výzva je určena také českým pracovištím. Krátké předběžné vyjádření zájmu je potřeba odeslat do 28. března 2014 a do 23. května 2014 pak vlastní projektový návrh. ...
FBMI ČVUT aktualita

soutěže GAČR

Dovolujeme si Vás informovat, že na adrese MŠMT  http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-1 je zveřejněna výzva k podávání návrhu česko-argentinských projektů v rámci aktivity MOBILITY. ...
FBMI ČVUT aktualita

Výsledek soutěže RPMT 2014

Vážení řešitelé, dovolujeme si Vás informovat o výsledku soutěže RPMT 2014. U projektů, které mají komisí snížené finanční prostředky, budou řešitelům v nejbližší době rozeslány informativní maily s odůvodněním a požadavky komise. Projekty doporučené k financování naleznete v přiloženém souboru. výsledek soutěže RPMT 2014.pdf
FBMI ČVUT aktualita

Publikování v recenzovaném časopise "Acta Informatica Pragensia"

Rádi bychom Vás informovali o možnosti publikování v recenzovaném časopise "Acta Informatica Pragensia". Nabídka je určena zejména pro studenty doktorského studia. Pro více informací navštivte web časopisu:http://aip.vse.cz   Pokyny pro autory včetně šablon naleznete zde:aip.vse.cz/index.php/aip/pages/view/call-for-papers   ...
FBMI ČVUT aktualita

Info Soutěž FameLab 2014

Dovolujeme si Vás informovat o soutěži FameLab 2014, jedná se o zajímavou příležitost pro studenty a vědecké pracovníky. Přihlášku je nutné poslat do 1.3.2014. Více informací o soutěži a jejích pravidlech naleznete na: www.britishcouncil.org/CZ/CZECHREPUBLIC-PROJEKTY-SOUTEZ-FAMELAB-2014.HTM Veškeré akce soutěže FamLab se konají mimo běžnou pracovní dobu a náklady na cestovné a stravné jsou hrazeny British Council. Famelab 2014 poster.pdf Prihlaska FameLab 2014.docx TZ - FameLab 2014.docx ...