Emersonova cena za výzkum umělé plicní ventilace

Doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D., získal cenu Johna H. Emersona – ocenění za přínos k rozvoji metod a technického zajištění umělé plicní ventilace. Cenu získal na Mezinárodní konferenci o vysokofrekvenční ventilaci pořádané The University of Utah, Salt Lake City, USA.

Cena se uděluje jednomu vědecko-výzkumnému pracovníkovi ročně. Karel Roubík získal 10. cenu v pořadí. Zajímavostí je, že 9. cenu, udělenou v roce 2006, získal lékař Marc van Heerde z VU University Medical Center v Amsterodamu, Nizozemí, který se svými kolegy z Holandska tvoří spolu s pracovníky z FBMI součást mezinárodního výzkumného týmu pracujícího na výzkumu vysokofrekvenční ventilace. Stejně tak jako udělení 9. Emersonovy ceny M. van Heerdemu v loňském roce, je i udělení 10. Emersonovy ceny K. Roubíkovi oceněním nejen pro samotného nositele, ale i oceněním celého výzkumného týmu umělé plicní ventilace na ČVUT FBMI a vědců z Amsterodamu, bez nichž by nebylo možné vynikajících výsledků ve výzkumu umělé plicní ventilace dosáhnout.

John Haven „Jack“ Emerson (1906–1997), jehož jméno cena nese, byl americký vynálezce biomedicínských zařízení, který se specializoval na přístroje a pomůcky pro umělou plicní ventilaci. John H. Emerson se nejvíce proslavil zdokonalením železných plic, které se díky tomu staly velmi rozšířeným přístrojem pro umělou plicní ventilaci. Jako téměř jediný přístroj zachraňovaly železné plíce životy nemocných při celosvětově rozšířené epidemii poliomyelitidy (dětské obrny). Kromě toho vynalezl a zkonstruoval například automatický resuscitační přístroj, sestavu pro přístrojové potápění vojáků, kyslíkový stan, pleurální odsávací pumpu, objemový pletysmograf, mikromanipulátor a mnoho dalších lékařských přístrojů.


Železné plíce v „Drinker Polio Ward“ v Los Angeles v roce 1952 při léčbě následků rozsáhlé epidemie poliomyelitidy.