Děkanské volno

Děkan FBMI ČVUT v Praze prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. vyhlašuje pro všechny studenty a zaměstnance ČVUT - FBMI na pátek 22. prosince 2017 DĚKANSKÉ VOLNO - bližší info zde